Malli ne Transport

Ky sigurim mbulon te gjitha humbjet si pasoje e demtimit te mallrave gjate transportit, te cilat jane aksidentale dhe mund te shkaktohen nga zjarri, shperthimi, aksidentet automobilistike, termeti, etj.

MNT

Mjetet e Transportit mund te jene:


  •   Tokesore ( Automobilistik dhe Hekurudhor)
  •   Detare ( anijet te cilat plotesojne kushtet e Insititute Cargo Clause-Londer)
  •   Ajrore ( per avione te licensuar)

Lexo me shume

Keni nevoje per informata shtese?

Scroll Down