SIGAL UNIQA Group AUSTRIA


SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova u krijua në vitin 2003 duke shënuar zbatimin e strategjisë për ndërkombëtarizim të aktivitetin sigurues të SIGAL sh.a përmes blerjes së një shoqërie ekzistuese sigurimi. SIGAL Kosova u licencua nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës si kompani jo-jetë për sigurime të përgjithshme.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova është kompania e dytë më e madhe e sigurimeve në Kosovë dhe zotëron mesatarisht 14% të volumit të përgjithshëm të primeve.

SIGAL UNIQA Kosova ka shtrirë shërbimin e saj si për nga numri i produkteve që ofron ashtu edhe gjeografikisht përmes dhjetra degëve dhe agjencive të veta në Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

Për Listën e Anëtarëve të Bordit të SIGAL UNIQA Group Austria në Kosovë, klikoni këtu.

SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA

Për Listën e Anëtarëve të Bordit të SIGAL Life UNIQA Group Austria në Kosovë, klikoni këtu.

Për strukturën e kompanisë klikoni këtu.

Sharko Raportet

Scroll Down