Sigurimi Kasko, MiniKasko dhe GPS

Kasko

Sigurimi Komplet


  • Dëmtimet aksidentale
  • Thyerja e xhamave

Më shumë rreth produktit
Kalkulatori per KASKO


Primi për këtë sigurim ndryshon në varësi të specifikave të automjetit, shumës së siguruar, mbulimeve të zgjedhura nga klienti dhe kohëzgjatjes së kontratës së sigurimit.

Mini-Kasko

Sigurimi Mini-Kasko ofrohet vetëm nga Sigal UNIQA.


  • Dëmtimet Aksidentale me Automjet Tjetë
  • Mbrenda Teritorit të Kosovës

Më shumë rreth produktit


Primi i polices 39€

Sistemi GPS

Vendndodhja e Automjetit në cdo Kohë


  • Shpejtësia e Lëvizjes së Automjetit
  • Lëvizja e Paautorizuar e Automjetit
  • Kohën e qëndrimit ndezur apo fikur
  • Mbledhje të dhënash rreth aksidentit

Më shumë rreth produktit


SIGAL UNIQA ofron vendosjen e një pajisjeje që mundëson përcaktimin e vendndodhjes së automjeteve në të gjithë botën, në çdo kohë dhe sa herë që ju nevojitet.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal-ks.com

SIGAL UNIQA Group Austria

t: 038 240-241
e: info@sigal-ks.com

Kalkuloni çmimin për KASKO sigurimin tuaj:

Për informata shtes rreth Kaskos, ju lutem na kontaktoni!

Scroll Down