Sigurimi Anti Tumor

Sigurimi Anti-Tumor

Sigurimi Anti-Tumor është një polisë sigurimi e specializuar, e cila ju ndihmon në luftën kundër tumorit malinj. Ky sigurim mund t’ju japë një ndihmë financiare në rast të identifikimit të një tumorit malinj. Në këtë mënyrë, mund të përfitoni nga trajtimi i duhur dhe mund të shpëtoni jetën tuaj.

  • Mund të përfitoni nga para për trajtimin e tumorit malinj
  • Mund të merrni dëmshpërblim në formë të menjëhershme në rast të identifikimit të një tumorit malinj
  • Mund të kërkoni opinion të dytë mjekësor nga qendrat mjekësore më të specializuara në botë për çdo diagnozë të identifikuar
  • Mund të përfitoni nga tarifa mujore e përballueshme për këdo