Si te veproni ne rast demit?

Ne anen e djathte ju gjeni informacionet e nevojshme per te pershpejtuar zgjedhjen e situates suaj.

Dëmet Motorike

Lajmero Demet

Cdo deme i ndodhur ne automjet te njoftohet SIGAL UNIQA Group Austria brenda 48 oreve ne email [email protected].

Kush mund te paraqes kerkesen per kompensim demi te shkaktuar ne rast aksidenti ne komunikacion

  • Pronari i mjetit te demtuar
  • Personi i lenduar
  • Pronari i objektit te demtuar

Per kompensim demi ne SIGAL UNIQA Group Austria, ju mund te perdorni kontaktet si me poshte

  • 038 240-241 ext. 118 - Nga e hena deri te premten prej 08:00 - 16:00
  • Email Adresa per paraqitjen e demeve: [email protected], duke bere nje pershkrim te shkurter rreth aksidentit
  • Ju mund te dergoni dokumentet edhe me poste te regjistruar ne adresa SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, Rr. “Ukshin Hoti”, Nr.19, Pejton, Kat. 4, Prishtinë, Kosovë

Lexo dokumentacionin e nevojshem per paraqitjen e demeve!


Dëmet Jo-Motorike (shëndet, shtëpi, udhëtim, aksident )

Dëmet Jetë