Duhani kërcenon mjedisin tonë! 

Çdo vit më 31 maj shënohet Dita Botërore Kundër Duhanit, por secilin vit ka një temë të ndryshme.

 

 

Dita Botërore Kundër Duhanit u krijua nga Shtetet Anëtare të OBSH-së në vitin 1987. Kjo ditë u krijua në mënyrë që të  tërheqë vëmendjen globale ndaj epidemisë së duhanit, vdekjeve dhe sëmundjeve të parandalueshme që ajo shkakton.

OBSH-ja dhe anëtarët e shëndetit publik në mbarë botën po shënojnë këtë vit Ditën Botërore Kundër Duhanit duke u fokusuar në mënyrat e shumta në të cilat duhani kërcënon mjedisin ku jetojmë.

Fushata globale 2022 synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për ndikimin mjedisor të gjithë ciklit të duhanit, nga kultivimi, prodhimi dhe shpërndarja e tij deri te mbetjet toksike që gjeneron.

Fushata do të synojë gjithashtu të ekspozojë përpjekjet e industrisë së duhanit për të pastruar reputacionin e saj dhe për t’i bërë produktet e saj më tërheqëse duke i reklamuar ato si miqësore me mjedisin.

 

Përdorimi i duhanit është i dëmshëm në çdo fazë!

Nga fillimi në fund, cikli i jetës së duhanit është një proces jashtëzakonisht ndotës dhe i dëmshëm. Ndotja e ajrit të shkaktuar nga pirja e duhanit ekziston si koncept dhe e kemi në mendje, por dëmtimi ndodh në të gjithë zinxhirin e furnizimit dhe është shumë më kompleks.

 • Në të gjithë globin, rreth 3.5 milionë hektarë tokë shkatërrohen çdo vit për të rritur duhanin. Rritja e duhanit kontribuon gjithashtu në shpyllëzimin e 200 000 hektarëve në vit dhe në degradimin e tokës.
 • Prodhimi i duhanit e varfëron planetin me ujë, lëndë djegëse fosile dhe burime metalike.
 • Globalizimi i zinxhirit të furnizimit dhe shitjes së duhanit do të thotë se industria e duhanit mbështetet shumë në mënyrat e transportit me burime intensive.
 • 4.5 trilion bishta cigaresh  në vit në të gjithë globin nuk hidhen siç duhet , duke gjeneruar 1.69 miliardë pound apo 766.50 milion kg  mbetje toksike dhe duke lëshuar mijëra kemikale në ajër, ujë dhe tokë.

 

Nevojiten rregulla më të rrepta!

Fushata e vitit 2022 kundër duhanit WNTD u bën thirrje qeverive dhe politikëbërësve të rrisin legjislacionin, duke përfshirë zbatimin dhe forcimin e skemave ekzistuese për t’i bërë prodhuesit përgjegjës për kostot mjedisore dhe ekonomike të trajtimit të mbetjeve të duhanit.
OBSH rekomandon gjithashtu që vendet të ndalojnë plotësisht reklamimin, promovimin dhe sponsorizimin e duhanit, duke përfshirë reklamimin e programeve CSR, në përputhje me Konventën Kuadër për Kontrollin e Duhanit.

OBSH ka nisur së fundmi një fushatë globale njëvjeçare për Ditën Botërore kundër Duhanit 2021 – “Përkushtohu për ta lënë duhanin”. Kjo fushatë synon të mbështesë 100 milionë njerëz në mbarë botën në përpjekjen e tyre për të hequr dorë nga duhani përmes iniciativave të ndryshme dhe zgjidhjeve dixhitale.

 

Kjo fushatë do të ndihmojë në krijimin e mjediseve më të shëndetshme që janë të favorshme për të lënë duhanin duke:

 • duke avokuar për politika të forta të ndërprerjes së duhanit
 • promovimi i rritjes së aksesit në shërbimet e ndërprerjes
 • ndërgjegjësimi për taktikat e industrisë së duhanit
 • fuqizimi i përdoruesve të duhanit për të bërë përpjekje të suksesshme për ta lënë duhanin përmes iniciativave “lëre dhe fito”

 

Pandemia e COVID-19 ka bërë që miliona përdorues të duhanit të duan të lënë duhanin. Megjithatë, lënia e duhanit është sfiduese, veçanërisht me streset e shtuara sociale dhe ekonomike të shkaktuara nga pandemia.

Në mbarë botën, rreth 780 milionë njerëz thonë se duan të lënë duhanin, por vetëm 30% e tyre kanë akses në mjetet që mund t’i ndihmojnë ata të kapërcejnë varësitë fizike dhe mendore ndaj duhanit. Së bashku me partnerët, OBSH do t’u sigurojë njerëzve mjetet dhe burimet që u nevojiten për të bërë një përpjekje të suksesshme për të lënë duhanin.

 

Ndërprerja e duhanit ka përfitime të mëdha dhe të menjëhershme shëndetësore:

 • Pas vetëm 20 minutash nga lënia e duhanit, rrahjet e zemrës bien.
 • Brenda 12 orëve, niveli i monoksidit të karbonit në gjak bie në normale.
 • Brenda 2-12 javësh, qarkullimi përmirësohet dhe funksioni i mushkërive rritet.
 • Brenda 1-9 muajsh, kolla dhe vështirësitë në frymëmarrje zvogëlohen.
 • Brenda 5-15 viteve, rreziku i goditjes në tru reduktohet në atë të një jo duhanpirësi.
 • Brenda 10 viteve, shkalla e vdekjes nga kanceri i mushkërive është rreth gjysma e asaj të një duhanpirësi.
 • Brenda 15 viteve, rreziku i sëmundjeve të zemrës është ai i një jo duhanpirësi.

 

Lënia e duhanit është një nga gjërat më të mira që do të bëni ndonjëherë për shëndetin tuaj.

 


 

Për ofertat e Sigurimeve Shëndetësore kontaktoni me email ose telefon:

[email protected]
+383 (0) 38 240 241 

Le të bëjmë zgjedhje më të duhur! Shëndeti më i mirë së bashku