Grup rajonal sigurimesh

SIGAL Sh.a u themelua me 22 Shkurt 1999 menjëherë pas liberalizimit të tregut të sigurimeve në Shqipëri.  SIGAL UNIQA  Group AUSTRIA është  kompania e më e madhe e sigurimeve  në Shqipëri  nën strukturën e së cilës ushtrojnë aktivitetin e tyre sigurues 8 kompani të suksesshme sigurimi: SIGAL UNIQA (Shqipëri, Jo-Jetë), SIGAL Life UNIQA (Shqipëri, Jetë), SIGAL UNIQA Kosova (Kosovë, Jo-jetë),  SIGAL Life UNIQA Kosova (Kosovë, Jetë), UNIQA a.d Shkup (Maqedoni, Jo-jetë), UNIQA Life a.d (Maqedoni, Jetë), SIGAL Risigurime dhe Fondi i Pensioneve Private SIGAL. Rrjeti i SIGAL UNIQA  ka mbi 1,100 punonjës dhe agjentë të cilët ofrojnë shërbim cilësor dhe në kohë për mbi 500,000 klientë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.