Si të veproni në rast dëmi! 


 

Procedurat që duhen ndjekur për të raportuar dëmin motorik që keni pësuar!

 

​Në rast dëmi – Sigurimi i automjetit TPL

Nëse keni sigurimin TPL të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme është:

 • Kërkesa për dëmshpërblim
 • Raporti Policor
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes
 • Foto të mjeteve/objektit të përfshira në aksident
 • Raporti Evropian
 • Leja e qarkullimit të mjetit
 • Policën e sigurimit të mjetit të dëmtuar
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit
 • Autorizim përdorimi (nëse nuk është pronar i mjetit)
 • Autorizim përfaqësimi për të kryer procedurat

 

​Në rast dëmi – Sigurimi i automjetit KASKO

Nëse keni sigurimin KASKO të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme është:

 • Kërkesa për dëmshpërblim
 • Njoftimin e siguruesit pë rastin e dëmit  mbrenda 48 orëve përmes (tel apo e-mail)
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes
 • Deklarata e të dëmtuarit
 • Dokumentat e mjetit përfitues
 • Raporti Evropian
 • Policën e sigurimit të mjetit të dëmtuar
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit
 • Çdo dokument tjetër që kërkohet nga Siguruesi

 

​Në rast dëmi – Sigurimi i automjetit MINIKASKO

Nëse keni sigurimin MINIKASKO të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme është:

 • Njoftoni aksidentin në numrin e emergjencës 192 ose 112
 • Bëni 3-4 foto dixhitale të mjeteve të përfshira në vendgjarje dhe të vendit të ngjargjes
 • Njoftoni Degën/Agjencinë më të afërt të SIGAL UNIQA.
 • Merr një kopje të proces-verbalit të policisë
 • Mos riparoni mjetin pa njoftuar dhe pa marrë me parë miratimin e SIGAL UNIQA
 • Përgatisni dosjen e dëmit dhe dorëzojeni tek një Degë e SIGAL UNIQA, së bashku me policën origjinale MINIKASKO

 

Kush mund te paraqes kerkesen per kompensim demi te shkaktuar ne rast aksidenti ne komunikacion

 • Pronari i mjetit të dëmtuar
 • Personi i lënduar
 • Pronari i objektit të dëmtuar

 

Raporto dëmin në numrin e telefonit apo email adresën:
+383 (0) 38 240 241 ext. 118
[email protected]