Pasuria Online Sigal | Kosove
Oferta e Sigurimit

Pako Standard

Mbulimet e sigurimit të shtëpis


 • Zjarri
 • Rrufeja
 • Eksplozioni
 • Renia e nje mjeti fluturues
 • Termeti 70% vleres siguruesePako Komfort

Mbulimet e sigurimit të shtëpis


 • Pako Standard plus mbulimet e meposhtme
 • Stuhia 3000€
 • Permbytja 5000€
 • Rreshqitja e dheut 5000€
 • Trazirat dhe grevat 5000€Pako Ekskluzive

Mbulimet e sigurimit të shtëpis


 • Pako Standard plus mbulimet e meposhtme
 • Stuhia 3000€
 • Permbytja 5000€
 • Rreshqitja e dheut 5000€
 • Trazirat dhe grevat 5000€
 • Vjedhje 2000€
 • Thyrje e xhamave 500€Pako Standard

Mbulimet e sigurimit të biznesit


 • Zjarri
 • Rrufeja
 • Eksplozioni
 • Renia e nje mjeti fluturues
 • Termeti 70% vleres siguruese • Limiti i Përgjegjësis së Qiramarrësit

  Dëmtimet Trupore

  • Për çdo person 1500.00€
  • Për çdo ngjarje 1500.00€
  • Agregati Vjetor 1500.00€

  Dëmtimet Materiale

  • Për çdo person 1500.00€
  • Agregati Vjetor 1500.00€

Limiti i Përgjegjësis 20000.00€


Pako Standard

Mbulimet e sigurimit të banesës


 • Zjarri
 • Rrufeja
 • Eksplozioni
 • Renia e nje mjeti fluturues
 • Termeti 70% vleres siguruesePako Komfort

Mbulimet e sigurimit të banesës


 • Pako Standard plus mbulimet e meposhtme
 • Stuhia 3000€
 • Permbytja 5000€
 • Rreshqitja e dheut 5000€
 • Trazirat dhe grevat 5000€Pako Ekskluzive

Mbulimet e sigurimit të banesës


 • Pako Standard plus mbulimet e meposhtme
 • Stuhia 3000€
 • Permbytja 5000€
 • Rreshqitja e dheut 5000€
 • Trazirat dhe grevat 5000€
 • Vjedhje 2000€
 • Thyrje e xhamave 500€Scroll Down