Përgjegjësia Profesionale e MjekëveSigurimi i Përgjegjësisë Profesionale të Mjekëve, është lloj i sigurimit që mbron mjekët dhe profesionistë të tjerë të licencuar të kujdesit shëndetësor nga përgjegjësia e mjekeve lidhur me praktika të gabuara që rezultojnë në dëmtime trupore si invaliditet, sëmundje e përhershme apo vdekje te pacienteve.

 

Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale të Mjekëve, është i nevojshëm kur një pacient paraqet një pretendim kundër një mjeku, spitali ose profesionisti shëndetësor për shkak të neglizhencës së pretenduar ose mosveprimit të kujdesit mjekësor.

Kjo zakonisht ndodh kur një pacient ka pasoja nga trajtimi të shkaktuara nga mjeku ose spitali, të tilla si dëmtime, sëmundje apo edhe vdekje për shkak të kujdesit të gabuar ose mungesës së tij.

Për t’i minimizuar humbjet e mundshme në punën që e bëni, SIGAL UNIQA ju ofron 20% zbritje në Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale për të gjithë mjekët.

Oferta vlen nga data 30 Mars, deri më 30 Prill, 2022

 


 

Për ofertat tona kontaktoni përmes email adresës apo tel:

[email protected]
+383 (0) 38 240-241