Produkti 365Paketë e re promocionale për sigurimin e çdo familjeje.

 

 


 

Sigurimi i Shëndetit Privat Familjar

 • Mbulimi maksimal për shtrimin në spital si pasojë e sëmundjeve dhe aksidenteve 10.000€
 • Mbulimi emergjent 5.000€
 • Teleshëndet komunikim 24/7 me mjekun për të gjitha shqetësimet shëndetësore qe keni dhe kudo që ndodheni.
 • Pako mbulon deri në 5 anëtar të familjes

Lexo Kushtet


 

Sigurimi i Shtëpisë familjare

 • Ofrohet për Shtëpi dhe Banesa, deri ne shumën maximale të sigurimit 150,000€
 • Perfshire këtu edhe pajisjet shtepiake deri 20% te shumes se siguruar te prones
 • Pjesa e zbritshme 10%

Lexo Kushtet


 

Sigurimi Mini Kasko i veturës familjare

 • Dëmtimet aksidentale me një mjet tjetër motorrik.
 • Vetëm në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Vetëm për një vit nga data e hyrjes në fuqi të policës.
 • Vetëm për një ngjarje sigurimi në vit.
 • Shuma e siguruar deri në 5.000€.

Lexo Kushtet

 

Për më shumë detaje rreth Produkti 365, ju lutem na kontaktoni:

[email protected]
+383 (0) 38 240-241