Credit Life Insurance Keyman

Sigurim I pronareve apo menaxhereve te biznesit e lidhur me kredine. Ne rast te ndodhjes se ngjarjes se sigurimit SIGAL Life UNIQA merr persiper shlyerjen e borxhit te mbetur te kredise.

Silver


  •   Humbje Jete Aksidentale
  •   Invaliditet Aksidental

Shkarko broshuren

Gold


  •   Humbje Jete Natyrore
  •   Humbje Jete Aksidentale
  •   Invaliditet Aksidental

Shkarko broshuren

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse