Malli ne Transport

Ky sigurim mbulon te gjitha humbjet si pasoje e demtimit te mallrave gjate transportit, te cilat jane aksidentale dhe mund te shkaktohen nga zjarri, shperthimi, aksidentet automobilistike, termeti, etj.

MNT

Mjetet e Transportit mund te jene:


  •   Tokesore ( Automobilistik dhe Hekurudhor)
  •   Detare ( anijet te cilat plotesojne kushtet e Insititute Cargo Clause-Londer)
  •   Ajrore ( per avione te licensuar)

Lexo me shume

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse