Sigurimet e Shendetit Privat

“Shendeti juaj dhe stafit tuaj eshte shume i rendesishem per mirqenien dhe cilesin e punes ne biznesin tuaj.
Semundjet dhe aksidentet jane te papritura dhe te paparashikuara, te cilat kan nje kosto shume te larte financiare per trajtime mjekesore dhe pakesim te ardhurash si pasoje e nderprerjes se bisnesit, aktiviteteve tuaja professionale.
Prandaj, duke siguruar shendetin tuaj dhe stafit tuaj, ju stimuloni ata dhe mbroni biznesin tuaj nga humbjet financiare.


Pako Baze

deri 25,000€


 •   Shpenzimet e Mjekimit
 •   Te gjtiha Spitalet
 •   Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni
 •   per kontolla
 •   analiza, barna
 •   kujdes optik
 •   kujdes dentar
 •   kujdes gjate shtatzanise dhe lindje sipas limiteve te dakorduara

Shkarko broshuren

Pako Standard

deri 50,000€


 •   Shpenzimet e Mjekimit
 •   Te gjtiha Spitalet
 •   Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni
 •   per kontolla
 •   analiza, barna
 •   kujdes optik
 •   kujdes dentar
 •   kujdes gjate shtatzanise dhe lindje sipas limiteve te dakorduara

Shkarko broshuren

Pako Silver

deri 100,000€


 •   Shpenzimet e Mjekimit
 •   Te gjtiha Spitalet
 •   Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni
 •   per kontolla
 •   analiza, barna
 •   kujdes optik
 •   kujdes dentar
 •   kujdes gjate shtatzanise dhe lindje sipas limiteve te dakorduara

Shkarko broshuren

Pako Gold

deri 200,000€


 •   Shpenzimet e Mjekimit
 •   Te gjtiha Spitalet
 •   Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni
 •   per kontolla
 •   analiza, barna
 •   kujdes optik
 •   kujdes dentar
 •   kujdes gjate shtatzanise dhe lindje sipas limiteve te dakorduara

Shkarko broshuren

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse