Sigurimet Financiare

BBB

Sigurimi BBB ( apo I njohur ndryshe si Sigurimi nga Krimi) ofron mbrojtje kunder humbjeve direkte financiare si rezultat i:


 •   Pandershmerise se Punonjesve
 •   Objektet (Drejtori dhe Dege)
 •   Paraja ne Kasaforte
 •   Paraja ne Tranzit
 •   Para te falsifikuara, etj

Lexo me shume

Paraja ne Transport

Rastet qe mbulohen


 •   Gjate Transportit
 •   Nen ruajten e punonjesve
 •   Nen kujdesin e Shoqerive transportuese

Lexo me shume

Paraja ne Kasaforte

Vjedhja mund te ndodhe


 •   ATM
 •   Kasaforte
 •   Sportele

Lexo me shume

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse