Sigurimi I Drejtoreve dhe Zyrtareve

Ky lloj sigurimi mbron drejtoret dhe zyrtaret e kompanise kunder veprimeve te tyre te cilat demtojne profitabilitetin dhe vazhdimesine e kompanise. Nese nje drejtor apo zyrtar I kompanise tuaj, si rezultat direct I veprimeve te tij ne pune, e gjen veten ne nje situate te kunderligjshme, ky lloj I sgurimit I mbulon kostot dhe demtimet si rezultat I padise.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse