Sigurimi I Makinerive

Ky sigurim mbulon demtimet e makinerive ne njesite industriale. Polica perfshin demtimet fizike te makinerive ne menyre aksidentale gjate procesit te punes.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse