Sigurimi I pergjegjesise profesionale

Kjo lloj police ofron mbrojtje nga demtimet e deshtimit per te ofruar nje sherbim professional. Polica e pergjegjesise se pergjithshme nuk e ofron kete mbrojtje, prandaj eshte e rendesishme qe te kuptohet ndryshimi. Sigurimi I pergjegjesise profesionale aplikohet per cdo firme profesionale duke perfshire, avokatet, kontabilistet, keshilltare, notere, agjente sigurimi, etj.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse

Scroll Down