Sigurimi I pergjegjesise publike

Cdo biznes, I madh apo I vogel, ka nevoje per nje sigurim te pergjegjesise. Polica e pergjegjesise ofron mbrojtje nga demtimet te cilat mund te shkaktohen nga ju, punetoret tuaj apo nga produktet dhe sherbimet te ofruara te cilat mund te shkaktojne demtime trupore apo materiale nje pale te trete.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse

Scroll Down