Sigurimi I Pergjegjesise se Produktit

Nese ofroni produkte tek klientet tuaj, atehere eshte e rendesishme qe ta mbroni veten nga kerkesat apo ankesat qe mund te vijne lidhur me produktin. Ne pergjithesi ky lloj sigurimi vjen sebashku me Pergjegjesine Publike. Ky produkt te mbron nga ankesat si pasoje e demtimeve personale apo material te shkaktuara nga produktet te cilat ju shisni. Ju siguron most e paguani shpenzimet ligjore dhe gjyqesore.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse

Scroll Down