Shëndet Plus

Sigurimi ‘Shëndet Plus’ ofrohet vetëm nga SIGAL UNIQA.

Pako Standard

deri 3,000€


 • Invaliditeti i plotë i përhershëm si pasojë e aksidentit
 • Humbja e jetës si pasojë e aksidentit
 • Primi mujor për person 5.00€
 • Primi total për person 60.00€

Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim si pasojë e sëmundjes kritike. Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim për lëndim, frakture dhe djegie si pasojë e aksidentit.

Pako Argjend

deri 5,000€


 • Invaliditeti i plotë i përhershëm si pasojë e aksidentit
 • Humbja e jetës si pasojë e aksidentit
 • Primi mujor për person 6.25€
 • Primi total për person 75.00€

Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim si pasojë e sëmundjes kritike. Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim për lëndim, frakture dhe djegie si pasojë e aksidentit.

Pako Gold

deri 10,000€


 • Invaliditeti i plotë i përhershëm si pasojë e aksidentit
 • Humbja e jetës si pasojë e aksidentit
 • Primi mujor për person 15.00€
 • Primi total për person 180.00€

Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim si pasojë e sëmundjes kritike. Kompensim financiar për intervenim kirurgjik dhe hospitalizim për lëndim, frakture dhe djegie si pasojë e aksidentit.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse