INFORMATAT E JUAJA
*Mosha e pranuar per kete lloj sigurimi eshte ne mes 18 dhe 55 vjeq.
1. A keni probleme shendetesore?
2. Në 10 vitet e fundit a keni patur probleme shëndetësore?
3. A vuani nga ndonjë sëmundje kronike*?

Pako Bazë

Shuma e sigurimit 5000€


 • Mbulimet

  Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekesore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen;

 • greenText checkmark Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe
 • greenText checkmark Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët
 • greenText checkmark Kujdesi intensiv
 • greenText checkmark Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET
 • greenText checkmark Ilaçet e përdoruara të këshilluara nga mjeku gjatë shtrimit në spital
 • greenText checkmark Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital
 • greenText checkmark Ambulanca rrugore ne raste emergjente

Primi vjetor për person
100€

Pako Standard

Shuma e sigurimit 7000€


 • Mbulimet

  Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekesore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen;

 • greenText checkmark Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe
 • greenText checkmark Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët
 • greenText checkmark Kujdesi intensiv
 • greenText checkmark Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET
 • greenText checkmark Ilaçet e përdoruara të këshilluara nga mjeku gjatë shtrimit në spital
 • greenText checkmark Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital
 • greenText checkmark Ambulanca rrugore ne raste emergjente

Primi vjetor për person
120€

Te Dhenat Personale
*
A keni kupon?

Sigurimi i Shëndetit Privat

 • 1 Të dhënat Personale
 • 2 Pakoja Pakoja Pakoja
 • 3 Te Dhenat Te Dhenat Te Dhenat
 • 4 Kontakti