Sigal
Shëndeti
Gjinia:

Person i Ekspozuar Politikisht

1. A keni probleme shëndetësore? Do you have health problems?

2. Në 10 vitet e fundit a keni patur probleme shëndetesore? Health problems in last ten years?

3. A vuani nga ndonjë Semundje Kronike*? Do you have any chronic disease?
*Sëmundjet Kronike janë sëmundjet që nuk shërohen por trajtohen në vazhdimesi.


Oferta e Sigurimit

Pako Basik

Limiti Vjetor/Agregat 5,000€

Limiti per ngjarje 1,000€

 • Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekesore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen:

 • Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe
 • Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët
 • Kujdesi intensiv
 • Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET
 • Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital
 • Ambulanca rrugore ne raste emergjente

Primi vjetor per person 100€

Pako Standard

Limiti Vjetor/Agregat 7,000€

Limiti per ngjarje 1,000€

 • Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekesore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen:

 • Pako Basik
 • Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe
 • Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët
 • Kujdesi intensiv
 • Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET
 • Ilaçet e përdoruara të këshilluara nga mjeku gjatë shtrimit në spital
 • Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital
 • Ambulanca rrugore ne raste emeregjente

Primi vjetor per person 120€

Scroll Down