Sigal
Shëndeti
Gjinia:

Person i Ekspozuar Politikisht

A keni kupon?

1. A keni probleme shëndetësore? Do you have health problems?

2. Në 10 vitet e fundit a keni patur probleme shëndetësore? Did you have health problems in last ten years?

3. A vuani nga ndonjë sëmundje kronike*? Do you have any chronic disease?
*Sëmundjet kronike janë sëmundjet që nuk shërohen por trajtohen në vazhdimësi.


Oferta e Sigurimit

Pako Bazë

Limiti Vjetor/Agregat 5,000€

Limiti per ngjarje 1,000€

 • Mbulimet

  Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekesore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen;

 • -Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe;
 • -Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët;
 • -Kujdesi intensiv;
 • -Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET;
 • -Ilaçet e përdoruara të këshilluara nga mjeku gjatë shtrimit në spital;
 • -Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital.
 • -Ambulanca rrugore ne raste emergjente

Primi vjetor për person 100€

Pako Standard

Limiti Vjetor/Agregat 7,000€

Limiti për ngjarje 1,000€

 • Mbulimet

  Trajtimet Hospitalore - Shpenzime mjekësore të shtrimit në spital dhe intervenimet kirurgjike si pasojë e Aksidentit dhe Semundjes ku perfshihen;

 • -Shpenzimet e akomodimit -Dhoma në spital- dhomë dyshe;
 • -Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët;
 • Kujdesi intensiv
 • -Kontrolle diagnostifikuese preoperatore dhe ato të kryera gjatë periudhës së shtrimit në spital, analizat laboratorike, ekzaminimet me rreze X, skane CT, skane MRI, skane PET;
 • -Ilaçet e përdoruara të këshilluara nga mjeku gjatë shtrimit në spital;
 • -Protezat dhe pajisje mjekësore të ngjashme për përdorim gjatë shtrimit në spital;
 • -Ambulanca rrugore ne raste emeregjente

Primi vjetor për person 120€


Scroll Down