Paketa sigurimi për bizneset e vogla dhe të mesme (SME)

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Ju rekomandojmë sigurimet e mëposhtme:
 • Sigurimi nga aksidentet ne pune;
 • Sigurimi privat i shendetit;
 • Sigurimi i jetes me kursim;
 • Pension privat shtesë;

Më shumë

Siguroni biznesin në rast:
 • Zjarri, përmbytje, tërmeti, thyerja e xhamave;
 • Dëmtim/ humbje e mallit;
 • Dëmtim i inventarit fizik;

Më shumë

Mbroni aktivitetin tuaj në rast të ngjarjeve si më poshtë:
 • Demet karshi paleve te treta ne ambjentet tuaja;
 • Demet si pasoje e pergjegjesise se produktit;
 • Terheqja e produkteve difektoze;

Më shumë

Siguroni mallin nga te gjitha rreziqet gjate transportit:
 • Tokësor;
 • Ajror;
 • Detar

Më shumë

Siguroni biznesin në rast:
 • Sigurimet e detyrueshme (TPL, Karton Jeshil, Polica Kufitare);
 • MiniKasko dhe Full Kasko;
 • Sistemi i gjetjes se vendndodhjes se automjetit;

Më shumë

Që të mos bllokoni paratë tuaja, kërkoni sigurimet:
 • Garanci oferte;
 • Garanci kontrate;
 • Garanci pagese;

Më shumë

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]