Sigurimi i Jetes Kredimarresit Sigurimi i Jetës së kredimarrësit garanton se në rast të humbjes së jetës obligimet e juaja ndaj bankës do të merren përsipër nga SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA. Sigurohuni që familja juaj të mos trashegojë obligimet e juaja.

*Ju Lutem Zgjidheni Njeren
INFORMATAT E JUAJA
*Mosha e pranuar per kete lloj sigurimi eshte ne mes 20 dhe 64 vjeq.
1. A keni probleme shendetesore?
2. A vuani nga ndonje semundje kronike?
3. A jeni trajtuar ne ndonje skeme invaliditeti te pjesshem apo te plote?
Te Dhenat Personale
*
A keni kupon?

Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit