Sigurimi i Jetes Sigurimi i Jetës ju siguron juve që në rastet më të vështira të jetës, familja juaj është e siguruar. Sigurojani familjes tuaj nje mbeshtetje financiare ne rast te humbjes se jetes.

*Ju Lutem Zgjidheni Njeren
INFORMATAT E JUAJA
*Mosha e pranuar per kete lloj sigurimi eshte ne mes 20 dhe 64 vjeq.
1. A keni probleme shendetesore?
2. A vuani nga ndonje semundje kronike?
3. A jeni trajtuar ne ndonje skeme invaliditeti te pjesshem apo te plote?
Te Dhenat Personale
Perfitues ne rast humbje jete
Shto Perfitues
*
A keni kupon?

Sigurimi i Jetes