Sigurimi Kasko, MiniKasko dhe GPS

SIGAL Uniqa Group Austria nder gamen e gjere te produkteve ofron edhe sigurine e vetures apo automjetit tuaj.  Teksti i ka mbijetuar jo vetëm pesë shekujve, por edhe kalimit në shtypshkrimin elektronik, duke ndenjur në thelb i pandryshuar

Kasko

Sigurimi Komplet


  • Dëmtimet aksidentale
  • Thyerja e xhamave

Më shumë rreth produktit


Primi për këtë sigurim ndryshon në varësi të specifikave të automjetit, shumës së siguruar, mbulimeve të zgjedhura nga klienti dhe kohëzgjatjes së kontratës së sigurimit.

Mini-Kasko

Sigurimi Mini-Kasko ofrohet vetëm nga Sigal UNIQA.


  • Dëmtimet Aksidentale me Automjet Tjetë
  • Mbrenda Teritorit të Kosovës

Më shumë rreth produktit


Primi i polices 39€

Sistemi GPS

Vendndodhja e Automjetit në cdo Kohë


  • Shpejtësia e Lëvizjes së Automjetit
  • Lëvizja e Paautorizuar e Automjetit
  • Kohën e qëndrimit ndezur apo fikur
  • Mbledhje të dhënash rreth aksidentit

Më shumë rreth produktit


SIGAL UNIQA ofron vendosjen e një pajisjeje që mundëson përcaktimin e vendndodhjes së automjeteve në të gjithë botën, në çdo kohë dhe sa herë që ju nevojitet.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse