Lajmet e Fundit

SIGURIMI SHËNDET PLUS COVID -19


May 29, 2020


ÇFARË MBULON KY SIGURIM?

Sigurimi i shëndetit dhe jetës nga COVID-19 është një produkt i dizajnuar për lehtësimin e shpenzimeve eventuale në rastet e evidentuara pozitive me COVID-19.

Në rast të diagnostikimit me COVID-19; 50€ kompenzim ditor në rast të shtrimit në spital
Në rast të humbjes së jetës nga COVID-19; Dëmshpërblim 2,500€ për familjen

KUSH MUND TË PAJISET ME KËTË SIGURIM?

Ky sigurim ofrohet për kompanitë dhe organizatat me mbi 20 persona.

PRIMI VJETOR 36€

Si duhet ta marrë këtë sigurim?

Kontakto përmes:

[email protected]
+383 (0)240241