Sigurimet e detyrushme të makinave

TPL

Sigurimi Motorik i Detyrueshëm


  • Dëmtimet Materiale
  • Dëmtimet Shëndetësore
  • Dëmtimet Pasurore

Kushtet, Rregullore, Ligje

 

Sigurimi TPL+

Sigurimi i Automjetit Karton Jeshil


  • Dëmtimet Materiale
  • Dëmtimet Shëndetësore
  • Dëmtimet Pasurore

Më shumë rreth produktit

Sigurimi Kufitar

Sigurimi Kufitar me tabela të huaja


Sigurimi kufitar i mbulon të gjitha dëmet ndaj palëve të treta, të cilat shkaktohen nga pronarët e mjeteve motorike me tabela të huaja që kanë sigurim të vlefshëm kufitar.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse