Lajmet e Fundit

Sigurimi i Jetës në Grup


December 6, 2016


Sigurohuni që punonjesit e kompanisë apo organizates tuaj të kenë përfitime shtesë dhe një të ardhme te sigurt me sigurimin e jetës, duke përfituar një dëmshpërblim financiar ne vlerën e disa pagave mujore (deri në 36 paga) ose deri në 100,000€ shumë sigurimi për çdo person të siguruar.