Lajmet e Fundit

Sigurimi i shëndetit në udhëtim


November 26, 2018


Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit është zgjidhja me e mirë për mbulim maksimal nga pasojat e padëshiruara gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore emergjente jashtë vendit.

Scroll Down