Sigurimet e Shëndetit Privat

Sigurimi Shëndetësor mbulon shpenzimet e mjekimit të kujdesit parandalues(vizita mjekesore, analiza, skane magnetike), shpenzimet mjekësore për trajtimin e semundjeve, kujdesi gjate shtatzanise dhe lindja.

Pako Baze

deri 25,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Te gjtiha Spitalet
 • Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni

Pako Baze mbulon shpenzime te mjekimit deri ne 25,000€ ne te gjitha spitalet publike dhe private ne Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni.

Pako Standard

deri 50,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Te gjtiha Spitalet
 • Kosove dhe Rajon

Pako Standard mbulon shpenzime te mjekimit deri ne 50,000€ ne te gjitha spitalet publike dhe private ne Kosove, dhe Rajon.

Pako Silver

deri 100,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Te gjtiha Spitalet
 • Austri, Turqi, Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni

Pako Argjend mbulon shpenzime te mjekimit deri ne 100,000€ ne te gjitha spitalet publike dhe private ne Kosove, dhe Rajon.

Pako Gold

deri 200,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Te gjtiha Spitalet
 • Te gjithe Europen

Pako e Arte mbulon shpenzime te mjekimit deri ne 200,000€ ne te gjitha spitalet publike dhe private ne Europe.

Sigurimi i Shendetit ne Udhetim

deri 30,000€


 • Zona A-mbulim gjithe Bota, maksimumi i mbulimit 10,000€.
 • Zona B-mbulim gjithe Bota perjashtuar SHBA dhe Kanada, maksimumi i mbulimit 10,000€
 • Zona C-mbulim Europa, maksimumi I mbulimit 30,000€

Primet variojne nga 3.5€-250€, bazuar ne zonen e mbulimit dhe periudhen e qendrimit.

Aksidenti personal

2,500 - 76,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Kompensimin Ditor
 • Invaliditetin dhe Vdekjen

Ky sigurim mbulon personin e siguruar gjate orarit te punes ose 24h, brenda territorit te Kosoves.

Shumat e siguruara/maksimumi i mbulimeve, variojne nga 2,000€-75,000€. Primet e sigurimit variojne nga 10€-160€/vit per person, varesisht nga limitet qe ju zgjedhni.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@uniqa-ks.com
Qendra Kontaktuse
PRIMI VJETOR
Primet e sigurimit variojne nga 100€-1,500€/vit per person, varesisht nga pakoja dhe mbulimet qe Ju zgjedhni.