Sigurimet e Shëndetit Privat

Sigurimi Shëndetësor mbulon shpenzimet e mjekimit të kujdesit parandalues (vizita mjekësore, analiza, skane magnetike), shpenzimet mjekësore për trajtimin e semundjeve, kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindja.

Pako Standard

( Hospitalizim )

deri 50,000€

 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Të gjitha Spitalet
 • Kosovë dhe Shqipëri

Pako Standard

( Hospitalizim dhe Ambulantore )

deri 50,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Të gjitha Spitalet
 • Kosovë dhe Shqipëri

Pako Standard Plus

deri 50,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Të gjitha Spitalet
 • Kosove, Shqiperi, Maqedoni e Veriut, Mali i zi, Kroaci, Sloveni dhe Serbi

Pako Argjend

deri 100,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Të gjitha Spitalet
 • Të gjithe Europen

Pako e Arte mbulon shpenzime të mjekimit deri në 100,000€ në të gjitha spitalet publike dhe private në Europe.

Sigurimi i Shendetit ne Udhetim

deri 30,000€


 • Zona A-mbulim gjithe Bota, maksimumi i mbulimit 10,000€.
 • Zona B-mbulim gjithe Bota perjashtuar SHBA dhe Kanada, maksimumi i mbulimit 10,000€
 • Zona C-mbulim Europa, maksimumi I mbulimit 30,000€

Primet variojne nga 3.5€-250€, bazuar ne zonen e mbulimit dhe periudhen e qendrimit.

Aksidenti personal

2,500 - 76,000€


 • Shpenzimet e Mjekimit
 • Kompensimin Ditor
 • Invaliditetin dhe Vdekjen

Ky sigurim mbulon personin e siguruar gjate orarit te punes ose 24h, brenda territorit te Kosoves.

Shumat e siguruara/maksimumi i mbulimeve, variojne nga 2,000€-75,000€. Primet e sigurimit variojne nga 10€-160€/vit per person, varesisht nga limitet qe ju zgjedhni.

Keni Pyetje?

Qendra Kontaktuse

+383 (0) 38 240 241 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 [email protected]
Qendra Kontaktuse
PRIMI VJETOR
Primet e sigurimit variojne nga 100€-1,500€/vit per person, varesisht nga pakoja dhe mbulimet qe Ju zgjedhni.