AutoSOS 

Kush është Europ Assistance?

 • Europassistance është prezent në 208 vende të botës.
 • EA është e pranishme në të gjitha vendet e BE, UK, Rusi (Moske dhe St. Petersburg), Serbi, Maqedoni, Turqi dhe së fundmi edhe në Shqipëri dhe Kosovë, nëpërmjet SIGAL UNIQA.
 • U shërben 24/7 rreth 300 millionë klientëve
 • Rreth 750.000 partnerë
 • Në vitin 2019 ka trajtuar 10 milionë raste të ndryshme nëpërmjet partnerëve të saj.

 

Si të përdorni SIGAL UNIQA AutoSOS?

SIGAL UNIQA AutoSOS ofron në rrugë të besueshme
dhe të sigurt asistencë 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.
Për të lidhur me AutoSOS, telefononi në:

+383 49 77 33 88

 

MBULIMET
 • Qendra e kontaktit 24/7 – (E pakufizuar)
 • Riparim në vend – (2 ngjarje / vit 100€ për ngjarje)
 • Karroatrec – (2 ngjarje / vit 100€ për ngjarje)

MBULIMET
 • Qendra e kontaktit 24/7 – (E pakufizuar)
 • Riparim në vend – (2 ngjarje / vit, 200 € për ngjarje)
 • Karroatrec – (2 ngjarje / vit, 200 € për ngjarje)
 • Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti* – (1 ngjarje / vit, 2 ditë, maksimumi 50 € / dita)
 • Parkim – (1 ngjarje / vit, 2 ditë / ngjarje)
 • Akomodimi në hotel* – (1 ngjarje / vit, 3 ditë, maksimumi 50 € / natë)
 • Riatdhesim me tren /avion ose udhëtim drejt mbërritjes* – (1 ngjarje / vit, 200 € / ngjarje)
 • Taxi – (1 ngjarje / vit, 100 € / event)

 

Lexo Kushtet

    


    

Mbulimet që i duhen makinës suaj për më tepër qetësi mendore gjatë udhëtimit

Shërbimet që ofrohen nga asistenca rrugore:

 

Qendra e kontaktit 24/7

Shërbim informacioni dhe organizim i shërbimeve të ndihmës duke përjashtuar mbulimin e shpenzimeve.

Riparim në vend

Nëse mjeti ka një problem që mund të riparohet në vend, (psh problem baterie, rënie e gomës, etj).

Karroatrec

Nëse mjeti ka defekt ose është përfshirë në aksident, transportohet në pikën me të afërt të servisit të autorizuar

Zëvendësim i automjetit në rast aksidenti*

Zëvendesim automjeti kur nuk është i mundur riparimi i mjetit brenda një ditë dhe nëse aksidenti ka ndodhur në një distancë mbi 50 km nga vendqëndrimi i shoferit. Mjeti në ditë, 50 Euro.

Parking

Parkimi i automjeteve kur servisi i zgjedhur është mbyllur dhe shërbimi i karroatrecit ka përfunduar. Parkimi për mjetin do të sigurohet deri në momentin sa servisi do të hapet.

Akomodimi në Hotel*

Akomodimi në hotel në raste se është e pamundur riparimi i mjetit në 1 ditë dhe distanca e vendit në të cilin ka ndodhur aksidenti është mbi 150 km nga vendqendrimi..

Riatdhesim me tren /avion ose udhëtim drejtë mbërritjes*

Vazhdim i Udhëtimit

Taxi

Vazhdimi i udhëtimit

 

Shenim: Në një ngjarje, klienti mund të përzgjedhë vetëm njërin prej këtyre shërbimeve:
zëvendësim të mjetit ose akomodim në hotel ose vazhdim të udhëtimit