Sigurimet e Jetës

Sigurimi i jetës para së gjithash duhet parë si kursim i tanishëm dhe investim për të ardhmen. Duke qene se e ardhmja gjithmonë është e pasigurt, sugjerohet qe buxheti familjar të planifikohet ne atë mënyrë që përpos shpenzimeve të nevojshme te jetesës (konsumit), të ndahen edhe disa kursime për të ardhmen.
Efektet pozitive të kursimit janë: krijimi i fondeve afatgjata për të garantuar në aspektin financiar të ardhmen, më shumë siguri dhe pavarësi financiare, mbrojtje nga ngjarje te papritura, etj. deri tek përfitimi i një page shtese si pension për të ardhmen, shkollim fëmijësh, banimi, etj.
SIGAL Life UNIQA Group Austria ofron me sukses tek klientët e saj në gjithë Kosovën produkte te ndryshme të sigurimit të jetës, përmes rrjetit të partnerëve produktet e sigurimit të jetës, duke e konsideruar besueshmërinë e klientëve si një përgjegjësi dhe privilegj shumë te rëndësishëm.

Per me shume rreth produkteve, ju lutem shkarkoni broshuren per sigurimet e jetes:Informacion për Sigurimet e Jetës

Është një kombinim i sigurimit të jetës me një depozitë kursimi. Nëse çdo vit kontribuoni një sasi parash sipas mundësisë dhe dëshirës suaj, ju do të përfitoni në moshën që ju vet përcaktoni një shumë parash. Gjatë periudhës së kontributit, ju keni të siguruar jetën dhe në rast fatkeqësie, familja përfiton automatikisht të gjithë shumën e siguruar.

Mëso më shumë

Sigurimi i Jetes me Afat i dedikohet grupeve te ndryshme te personave qe jane pjese e nje kompanie apo organizate dhe deshirojne te kene nje te ardhme te sigurt, duke siguruar jeten e tyre.

Mëso më shumë

Sigurimi i Jetes se kredimarresit eshte nje sigurim i cili lidhet me shumen e kredise se klientit. Ky sigurim ofrohet per kredimarresit e te gjitha institucioneve kredidhenese (Banka, Mikrofinanciare, etj.) te licencuara nga Banka Qendrore e Kosoves.

Shkarko Broshurën

Mëso më shumë

Kerkoni Oferte per Sigurimin e Jetes

Per me shume rreth kompanisë kliko ketu: Rreth Kompanisë

Scroll Down